Boek

Het boek is uitverkocht.

Het boek “Ergometrie en Trainingsbegeleiding” geschreven door Dr. Jan A. Vos, Inspanningsfysioloog, is in een sterk herziene 7 de druk zojuist verschenen. Behalve tientallen nieuwe pagina’s met tekst zijn meer dan de helft van de 167 Normwaarde Tabellen met meetresultaten aangepast aan de vele nieuwe meetgegevens die beschikbaar waren. Ook zijn ruim 30 pagina’s met in kleur uitgevoerde Grafieken toegevoegd.

Dit boek is vooral bestemd om bij cursusgebruik ingezet te kunnen worden om de praktijk te ondersteunen, met andere woorden na het afnemen van inspanningsfysiologische testen zoals bijvoorbeeld het geval is bij Lichaamssamenstelling, Zuurstofopnamevermogen, Explosieve Kracht en Handknijpkracht kunnen de gegevens in de software van FitVos bewerkt worden of met behulp van de Tabellen uit dit boek handmatig worden berekend. In de FitVos software zijn ook 20 nieuwe Tabellen met Normwaarden voor het Normaalgewicht opgenomen. Het gaat daarbij om 5 verschillende groepen, namelijk Ongetrainde M+V, Recreatiesporters M+V, Teamsporters M+V, Explosieve Sporters M+V en Duursporters M+V. De nieuwe Normaalgewicht Tabellen maken per groep een onderscheid in M+V boven en onder 25 jaar, vandaar 20 Tabellen in totaal. De Normwaarde Tabel voor Normaalgewicht van de Wijn,e.a. is hiermede vervallen verklaard.

In de FitVos software hebben we ook een nieuwe module ingebouwd, namelijk Trainingsadvies. We denken dat het een logische gedachtegang is om na de metingen en berekening van het resultaat de uitkomsten te toetsen aan Normwaarde Tabellen en dan via een Basisverslag te kijken waar de sterke en zwakke punten van de geteste man of vrouw liggen. Daarop haakt het Trainingsadvies in met een door de Trainingsbegeleider te maken keuze uit ruim 100 trainingsprogramma’s en die keuze aan de geteste persoon voor te leggen en te bespreken.

De oorspronkelijke DVD in de laatste drukken van het boek is vervangen door een video opname die via een beveiligd deel van deze website is te bekijken.

Wij hopen dat het boek in ruime mate in een behoefte gaat voorzien en wensen u veel leesplezier toe.

Dr. Jan A. Vos, Inspanningsfysioloog

Wanneer u een inlogcode heeft ontvangen kunt u deze hier linksboven invoeren. Wanneer u dat heeft gedaan, verschijnt er een extra menu item 'Video'. U kunt daar op klikken om de bij het boek behorende video's te bekijken.

Copyright © 2018 Jerrisoft B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau