Sprongmat

De oudste inspanningsfysiologische sprong test is de Sargent Jump, een sprongtest die als volgt wordt afgenomen. Na het meten van iemands reiklengte in stand, met gestrekte arm omhoog, wordt, met witgemaakte vingertoppen, zo hoog mogelijk gesprongen en aangetikt op een bord waarop de gesprongen hoogte goed afleesbaar is. Van de bereikte spronghoogte wordt de reiklengte afgetrokken. De hoogste van drie goed uitgevoerde sprongen telt dan als gemeten waarde. Die sprong wordt in centimeters hoogte uitgedrukt. Maar omdat de beweeglijkheid van de schouder en het al dan niet geheel strekken van de arm een belangrijke schakel in het geheel zijn, wordt het resultaat van de spronghoogte daardoor (soms) sterk beïnvloed. In de jaren tachtig hebben J.Viitasalo, C.Bosco en J.A.Vos* op de Universiteit van Jyväskylä (Finland) een sprongmat ontwikkeld waarbij het accent komt te liggen op een sprong waarbij de grote spiergroepen van de benen zo explosief mogelijk worden geactiveerd. In Nederland is deze sprongtest sinds 1985 door Dr. Jan A.Vos, Inspanningsfysioloog geïntroduceerd en toegepast in de module Vosjump (J.A.Vos/T.Leenders), onderdeel van het Vostest programma. Met deze Sprongtest hebben wij Normwaarden ontwikkeld die ook voor testen met deze sprongmat gebruikt kunnen worden. Direct afleesbare resultaten maken onmiddellijke informatie aan belanghebbenden heel goed mogelijk.

Met behulp van de sprongmat kunnen verscheidene testen worden uitgevoerd. De mat is draagbaar, hermetisch afgesloten en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. De sprongmat dient aangesloten te worden op een PC. In combinatie met de software FitVos (dient apart aangeschaft te worden) worden de resultaten automatisch ingelezen in het dossier van de proefpersoon. U kunt in plaats van FitVos ook kiezen voor de sprongmat standalone software (bij de sprongmat inbegrepen) waarmee de resultaten niet worden opgeslagen, maar wel op beeld worden getoond. Een uitgebreide handleiding met Grafieken van Mannen en Vrouwen, Ongetraind, Duursport,Teamsport en Explosieve Sport wordt met de sprongmat meegeleverd.

 

*Literatuur: ‘Ergometrie en Trainingsbegeleiding”,
door Dr.Jan A. Vos, 7de druk.
Uitgave: J.A.Vos, Otterlo, December 2013.

Zie pagina 'Prijs en bestel' voor prijsinformatie.

Copyright © 2018 Jerrisoft B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau