Bestelformulier FitVos software en/of sprongmat

Middels onderstaand formulier kunt u FitVos en/of de sprongmat voor uw organisatie bestellen.

Vul alstublieft uw organisatie in
Vul alstublieft uw contactpersoon in
Vul alstublieft uw adres in
Vul alstublieft uw postcode in
Vul alstublieft uw woonplaats in
Vul alstublieft uw telefoonnummer in
Vul alstublieft uw e-mailadres in

Wat wilt u bestellen?
Onderstaande invullen voor bestelling FitVos software:

Kies een type installatie

De licentieperiode van de FitVos software duurt een jaar en dient door de contactpersoon jaarlijks verlengd te worden doormiddel van het verlengformulier op deze website. Fitvos zal tijdig (30 dagen voor het verlopen van de licentieperiode) u een melding geven dat het einde van de licentieperiode nadert.

Het tarief voor de FitVos software (zie pagina Prijzen) wordt vooraf, per jaar aan u doorberekend. U ontvangt u hiervoor een factuur.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Deze worden op verzoek aan u toegezonden.

Door op de knop ‘Bestellen’ te klikken geeft u aan het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis genomen te hebben van hetgeen er in staat vermeld.

Ongeldige invoer

Copyright © 2018 Jerrisoft B.V. Alle rechten voorbehouden
Realisatie door Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau